UUTUUKSIIN JA TARJOUKSIIN TÄSTÄ!                          UUTUUKSIIN JA TARJOUKSIIN TÄSTÄ!                         UUTUUKSIIN JA TARJOUKSIIN TÄSTÄ!                         UUTUUKSIIN JA TARJOUKSIIN TÄSTÄ!                         

Tietosuojaseloste & evästeet

1. Rekisterinpitäjä

Asetalo Oy

Keskustie 7

34801 Virrat

Puh. (03) 475 5371

Faksi (03) 475 3151

Sähköposti asetalo@asetalo.fi

Y-tunnus 0612062-8

 

2. Rekisteriasioiden yhteystiedot

Timo Huikkala, 03-4755371, sähköposti asetalo@asetalo.fi

 

3. Rekisterin nimi

Asetalo Oy:n asiakas- ja markkinointirekisteri

 

4. Henkilötietojen käsittelyn tarkoitus

Henkilötietoja käsitellään ennalta määriteltyihin käyttötarkoituksiin, kuten:

- asiakaspalvelun toteuttaminen ja asiakassuhteen hoitaminen

- asiakaspalvelun kehittäminen

- laskutus ja perintä

- tiedotus

- markkinointi

- tilastointi

- rekisterinpitäjän liiketoiminnan kehittäminen

- asiakaskyselyt ja muut kyselyt

- muut vastaavat tarkoitukset

 

5. Rekisterin tietosisältö

- yhteystiedot, kuten nimi, osoite, puhelinnumero, sähköpostiosoite

- asiakassuhdetta koskevat tiedot, kuten laskutus- ja maksutiedot, tuotetiedot

- rekisteröitymistiedot, kuten käyttäjätunnus, salasana ja/tai muu mahdollinen yksilöivä tunnus

- viestinnän toteuttamiseen liittyvät tiedot ja tunnistetiedot, kuten luvat ja suostumukset suoramarkkinointiin ja tiedotukseen

- mahdolliset muut asiakkaan suostumuksella kerätyt tiedot.

 

6. Säännönmukaiset tietolähteet

- asiakkaalta itseltään sähköpostitse, puhelimitse, lomakkeella tai muulla vastaavalla tavalla

- evästeiden tai muiden tekniikoiden avulla.

 

7. Tietojen säilyttämisaika

Tietoja säilytetään vain niin kauan kuin on tarpeen kohdassa 4 määriteltyjen tarkoitusten toteuttamiseksi, kulloinkin voimassaolevan lainsäädännön mukaisesti.

 

8. Säännönmukaiset tietojen luovutukset ja tietojen siirto EU:n tai Euroopan talousalueen ulkopuolelle

Rekisterin tietoja ei luovuteta EU:n tai Euroopan talousalueen ulkopuolelle.

 

9. Henkilötietojen käsittelijät

Yrityksen työntekijät, joiden tehtävien toteuttamiseksi henkilötietojen käsittely on välttämätöntä, voivat käsitellä henkilötietoja voimassa olevan tietosuojalainsäädännön mukaisesti. Rekisterinpitäjän työntekijöiden lisäksi tietoja voivat käsitellä myös kolmannet osapuolet, joille rekisterinpitäjä on ulkoistanut henkilötietojen käsittelyn voimassa olevan tietosuojalainsäädännön mukaisesti. Tällöin rekisterinpitäjä takaa sopimusjärjestelyin, että henkilötietoja käsitellään voimassa olevan tietosuojalainsäädännön mukaisesti ja muutoin asianmukaisesti.

 

10. Rekisteröidyn oikeudet

 

Tietojen tarkastus- ja oikaisuoikeus

Rekisteröidyllä on oikeus tarkistaa, mitä häntä koskevia tietoja rekisteriin on talletettu. Tarkastuspyyntö tulee lähettää kirjallisesti ja allekirjoitettuna kohdassa 2 mainittuun osoitteeseen. Tarkastuspyyntö voidaan esittää myös henkilökohtaisesti.Rekisteröidyllä on oikeus vaatia virheellisen tiedon korjaamista ilmoittamalla siitä kirjallisesti kohdassa 2 mainittuun osoitteeseen tai sähköpostiin.

 

Kielto-oikeus

Rekisteröidyllä on oikeus kieltää rekisterinpitäjää käsittelemästä häntä itseään koskevia tietoja ilmoittamalla siitä kirjallisesti kohdassa 2 mainittuun osoitteeseen tai sähköpostiin.

 

Oikeus poistaa tiedot

Rekisteröidyllä on oikeus vaatia rekisterinpitäjää poistamaan hänen tietonsa rekisteristä ilmoittamalla siitä kirjallisesti kohdassa 2 mainittuun osoitteeseen tai sähköpostiin.

 

Oikeus siirtää tiedot järjestelmästä toiseen

Rekisteröidyllä on oikeus vaatia rekisterinpitäjää siirtämään hänen tietonsa yleisesti käytössä olevassa siirtomuodossa toiseen järjestelmään. Oikeus koskee vain tietoja, jotka rekisteröity on itse antanut rekisterinpitäjälle. Tietojen siirtopyynnöstä tulee ilmoittaa kohdassa 2 mainittuun osoitteeseen tai sähköpostiin.

 

11. Rekisterin suojauksen periaatteet

Rekisteriä koskevat manuaaliset aineistot säilytetään suojatuissa tiloissa. Digitaalisesti tallennetut ja käsiteltävät tiedot ovat tietokannoissa, jotka ovat palomuurein, salasanoin ja muiden teknisten keinojen avulla suojattuja. Sivujen toteutuksessa on hyödynnetty teknistä tietosuojaa, jolla pyritään huolehtimaan siitä, että̈ syötetyt tiedot säilyvät muuttumattomina ja ovat saatavilla vain tietoon oikeutetuille. Rekisterin tietojenkäsittelyyn on käyttöoikeudet vain niillä rekisterinpitäjän nimeämillä henkilöillä (työsuhteen tai siihen rinnastettavan suhteen perusteella), joiden työtehtävien suorittaminen sitä edellyttää. Rekisterin tietojen muokkaaminen ja lukeminen edellyttää henkilökohtaista tunnistautumista järjestelmään. Rekisteristä suoritetaan säännöllinen varmuuskopiointi.

 

 

Evästeiden käyttö

Asetalo Oy:n verkkosivuilla osoitteessa www.asetalo.com, kuten kaikilla muillakin nykyaikaisilla verkkosivuilla, käytetään evästeitä eli ns. Cookieita. Evästeet ovat päätelaitteen selaimen ja palvelimen välisiä pieniä tekstitiedostoja, joita verkkokauppamme tallentaa asiakkaan selaimen paikalliseen muistiin. Näillä tekstitiedostoilla on voimassaoloaika, ja sen kuluttua loppuun selain poistaa tiedoston automaattisesti. Evästeitä käytetään verkkokaupan toimintojen kuten ostoskorin toteuttamiseen, tuotesuositusten personointiin, markkinoinnin kohdentamiseen ja analytiikkaan.

 

Osa evästeistä on pakollisia, että sivustoamme voi käyttää. Tällaisia toiminnallisia evästeitä tarvitaan esimerkiksi ostoskorin toimintoihin, asiakkaan tunnistamiseen ja asiakastilille kirjautumisen ylläpitämiseen. On hyvä muistaa, että evästeet parantavat verkkosivustojen toimintaa ja tekevät ostokokemuksesta miellyttävämmän. Selaimen evästeet on helppo poistaa ostoksen suorittamisen jälkeen.

 

Käytämme pääasiassa anonymisoitua ja pseudonymisoitua tietoa analytiikkaan ja markkinoinnin kohdentamiseen. Verkkokauppamme analytiikkatyökaluna käytämme Google Analyticsiä, joka on verkkoanalytiikan markkinajohtaja. Google Analyticsin avulla pystymme hyödyntämään esimerkiksi sivuston käyttötietoja ja myyntidataa analytiikassamme. Kaikki Googlelle jakamamme data on anonymisoitua tai pseudonymisoitua.

 

Myös muut verkkokauppamme markkinoinnin kohdentamiseen ja analytiikkaan käyttämämme työkalut helpottavat meidän työtämme tarjota asiakkaillemme parempaa palvelua ja tuotteita. Näiden työkalujen avulla pystymme mm. oppimaan asiakkaidemme käyttäytymismalleja parantaaksemme verkkokauppamme ominaisuuksia ja käyttäjäkokemusta, sekä saamaan tietoa siitä, millaisia tuotteita he etsivät. Pystyt helposti kieltäytyä markkinointi- ja analytiikkakumppaniemme käyttämistä evästeistä selaamalla verkkokauppaamme yksityisessä tilassa (esim. Google Chromen Incognito-tila tai Firefoxin yksityinen ikkuna)

KÄYTTÄJÄTUNNUS
SALASANA